Mobirise

Organy Statutowe Cechu 

wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 24 maja 2021 r.

Kadencja 2021-2025

Zarząd Cechu

Starszy Cechu
Józef Curzydło

Podstarszy Cechu
Marian Pałka

Sekretarz - Jan Tokarczyk

Skarbnik - Jędrzejek Henryk

Członek - Edward Kaleta

Zastępca Członka Zarządu:
Napora Andrzej
Wojtas Marek
Kwit Zbigniew 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wilhelm Mrożek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zastępca przewodniczącego
Krajewski Marek

Zastępca przewodniczącego
Mikołajczyk Franciszek

Sekretarz - Młynarczyk Jan

Członek - Wyrwa Krzysztof

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej
Kaleta Piotr
Florczak Marek 

Sąd Cechowy

Przewodniczący Sądu Cechowego
Józef Kurek

Członkowie Sądu Cechowego:

Zastępca przewodniczącego
Bogdan Pałka 

Zastępca przewodniczącego
Biedroń Mieczysław 

Członek - Kapturkiewicz Władysław

Członek - Piszczek Ryszard

Zastępcy członków Sądu Cechowego:
Wiewiórska Małgorzata
Piech Jerzy
Golonka Marek 

Dyrektor Cechu

Janusz Wojs

Biuro

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46