free html5 templates

Historia Limanowskiego Cechu

Historia limanowskiego rzemiosła sięga początków miasta Limanowa tj. roku 1565 r., kiedy to król Zygmunt August przywilejem lokacyjnym nadał mu prawa miejskie. W księgach miejskich z XVI wieku znajdują się wzmianki o limanowskich stolarzach, szewcach, sukiennikach, kowalach, kuśnierzach, piwowarach, ślusarzach, bednarzach, rzeźnikach, garncarzach, rymarzu i rurmistrzu.

Wg rejestru z 1581 r. rzemiosłem trudniło się w tym czasie już 44 mieszkańców miasta. O zorganizowaniu się części rzemieślników limanowskich w dwóch cechach sukienniczym i szewskim świadczą zapisy już z 1597 r. i 1618 r. 

Obecnie blisko 250 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych z terenu powiatu limanowskiego zrzeszają się na zasadach dobrowolności w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, znajdując w nim pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej szczególnie w zakresie doradztwa, edukacji i promocji gospodarczej.

  • Cech wspiera i promuje działalność gospodarczą zrzeszonych firm;
  •  Reprezentuje interesy członków Cechu wobec urzędów i organizacji państwowych oraz samorządowych; 
  •  Prowadzi doradztwo z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Wydaje własne biuletyny z aktualnymi informacjami istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozprowadzanymi do wszystkich zrzeszonych członków;
  • Organizuje i sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia zawodowego młodocianych pracowników ( obecnie blisko 500 uczniów pobiera praktyczną naukę zawodu w zakładach zrzeszonych w Cechu);
  • Od 2003 r. prowadzi Zasadniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, w której uczniowie mają możliwość pobierania nauki w 24 zawodach. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracodawców będących rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu.
  • Przy Cechu funkcjonuje również Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzący działalność szkoleniową i oświatową na organizowanych kursach doskonalących i kwalifikacyjnych zarówno dla właścicieli zakładów, pracodawców jak i ich pracowników i uczniów;
  • Cech dąży do utrwalenia więzi środowiskowych, kultywując tradycje patriotyczne, religijne i kulturalne;
  • Cech corocznie w pierwszą niedzielę września na limanowskim Rynku organizuje obchody „Święta Chleba”, 19 marca uroczyście czci Św. Józefa – patrona limanowskich rzemieślników, w grudniu spotkania opłatkowe przy cechowym kominku, a w czerwcu uczestniczy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę.

Na zawsze w pamięci limanowskich rzemieślników pozostanie Ogólnopolska Jubileuszowa Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego w 2000 r. do Watykanu gdzie Starszyzna Cechowa jako jedyna z cechowych reprezentacji dostąpiła osobistej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 18 marca 2000r.

Biuro

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46