Organy Statutowe Cechu 

html5 templates

wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 22 kwietnia 2017 r. 

Kadencja 2017-2021

Zarząd Cechu

Starszy Cechu
Józef Curzydło

Podstarszy Cechu
Stanisław Bieda

Sekretarz - Kwit Zbigniew

Skarbnik - Marian Pałka

Członek - Jędrzejek Henryk

Zastępca Członka Zarządu:
Jan Tokarczyk
Edward Kaleta
Wojtas Marek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wilhelm Mrożek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zastępca przewodniczącego
Krajewski Marek

Zastępca przewodniczącego
Mikołajczyk Franciszek

Sekretarz - Młynarczyk Jan

Członek - Migas Tadeusz

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej
Wyrwa Krzysztof
Kaleta Piotr

Sąd Cechowy

Przewodniczący Sądu Cechowego
Józef Kurek

Członkowie Sądu Cechowego:

Zastępca przewodniczącego
Wiewiórska Małgorzata

Zastępca przewodniczącego
Bogdan Pałka

Członek - Biedroń Mieczysław

Członek - Piech Jerzy

Zastępcy członków Sądu Cechowego:
Kapturkiewicz Władysław
Golonka Marek
Tokarczyk Wojciech

Dyrektor Cechu

Janusz Wojs

Biuro

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: tel.: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46