Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży ”Jakie znasz zawody?”

Zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie „Jakie znasz zawody?”. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują informację o świecie techniki, w którym działają i którego są współtwórcami. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Organizatorem konkursu na etapie regionalnym są Izby Rzemieślnicze na terenie Polski, a organizatorami etapu ogólnokrajowego są: Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. 

 

Więcej informacji, regulaminy: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12789

Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym

Uniwersytet Warszawski przeprowadza badanie naukowe pt „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce". Jest ono realizowane na Uniwersytecie Warszawskim przez dwuosobowy zespół w osobach - dr. Jana Winczorka, kierownika projektu oraz mgr. Karola Muszyńskiego.

Celem badania jest ustalenie, z jakimi barierami prawnymi spotykają się polscy przedsiębiorcy, i jak sobie z nimi radzą. Realizacja badania i publikacja jego wyników może przyczynić się do poprawy świadomości o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym także wśród decydentów. Z bardziej szczegółowym opisem badania można zapoznać się na stronie internetowej projektu, http://www.ddp.wpia.uw.edu.pl/ .

Spotkanie Opłatkowe przy Cechowym Kominku

W dniu 30 grudnia 2017 r. odbyło się  wspólne Opłatkowe Spotkanie przy Cechowym Kominku organów samorządowych Cechu, członków Cechu z zaproszonymi przedstawicielami władz lokalnych, parafii, urzędów, instytucji i organizacji. Spotkaniu przewodniczył ks. Stanisław Wojcieszak – Kapelan  Limanowskiego Rzemiosła. Uroczystość uświetnił zespół „Spod Kicek”.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy – spotkanie z Pracodawcami 26.01.2018 r

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zaprasza na spotkanie organizowane z Pracodawcami
z terenu powiatu limanowskiego, które odbędzie się w dniu 26.01.2018 r. o godz. 9.00 w sali 201 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. J. Marka 9.

W trakcie spotkania przekazane będą informacje na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, projektów i programów, które Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował w 2018 roku oraz kryteria ich realizacji. Przedstawione zostaną możliwości otrzymania środków z Funduszu Pracy na tworzenie nowych oraz utrzymania istniejących miejsc pracy, w tym o wysokości dofinansowania na poszczególne programy i zasady naboru wniosków na te programy.

 

Ze względów organizacyjnych PUP prosi o potwierdzenie przybycia do dnia 24.01.2018 r. do godz. 14 00 na nr telefonu (18) 3337 830.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...